Made in Finland. Designed in Borgå. Worn Everywhere.

Nordic wit. Finnish grit.

- Noridskt vett. Finsk sisu.

Alla VISKLIG-produkter tillverkas i Finland. På så sätt ger vi konsumenterna möjligheten att stöda finskt arbete och den finska textilindustrin. Den finska produktionen garanterar också det att tillverkningen har ägt rum med respekt för både människor och natur. När produktionen äger rum nära, kan vi till exempel enkelt besöka skräddarna som tillverkar VISKLIG-plaggen.

VISKLIG produkterna tillverkas inte som massproduktion, utan enligt förfrågan. På så sätt förblir produkterna också unika.

Vi strävar till att förse våra kunder med basic kläder som håller länge, är tidlösa och representerar något annat än förbigående modeflugor eller ”snabbmode”.

VISKLIG. Nordisk vett. Finsk sisu.