Nordic wit. Finnish grit. - Nordiskt vett. FInsk sisu.Nordic wit. Finnish grit. - Nordiskt vett. Finsk sisu

Hos Visklig är hållbarhet inte bara ett åtagande; det är ett löfte till kommande generationer. Följ med oss när vi leder vägen mot en hållbar, välmående och inkluderande värld för alla.

I Norden tar vi ansvar för den miljö vi håller kär. Mössfabrikens lokaler ligger bredvid den pittoreska Rahkonen-åsen i ett grundvattenområde där verksamheten övervakas och begränsas noggrant. Denna plats visar sig vara idealisk för textilindustrin när verksamheten planeras noggrant från början till slut. Rimliga åtgärder minimerar miljöpåverkan och säkerställer att råvaror, energi och vatten används endast när det är nödvändigt. Tygbehandlingen utförs genom ångning istället för metoder som tvättning, vilket resulterar i betydande vattenbesparing.

Vi säkerställer att vår verksamhet följer finska lagar och regler. Tillverkarna av Visklig-mössor kompenseras enligt textil- och klädindustrins standarder, inklusive rätt till semester. Arbetssituationen är gynnsam, och företaget har giltiga avtal med ett pensionsskyddsföretag, ett försäkringsbolag och företagshälsovård. Även om dessa saker är en självklarhet I Finland, kan det vara att de inte är det någon annanstans. Genom att tillverka produkterna I Finland, kan vi försäkra oss om att saker och ting sköts på tillbörlig sätt.

Mössorna är tillverkade av certifierade råvaror från europeiska leverantörer av industriell tråd. Det skäravfall som genereras under vår verksamhet återvinns för återanvändning, inklusive tillverkning av oljespillmattor. När det är möjligt strävar vi efter att köpa alla små tillbehör från Finland och stödja lokala leverantörer.

Vi tror starkt att textilindustrin kan fungera lönsamt och ansvarsfullt i Finland, både nu och i framtiden. Vi betalar gärna skatt i Finland och vill aktivt delta i utvecklingen av en hållbar inhemsk textilindustri.

Genom att välja Viskligs produkter och stödja våra initiativ bidrar du väsentligt till att bygga en grönare och rättvisare värld.


VISKLIG-merinoull

Merinoullen som används i våra produkter är av mulesingfri kvalitet. Fiberns ursprung är främst Sydafrika. Små mängder fiber kan också komma från Sydamerika, Australien och Nya Zeeland från mulesingfria källor. Parasiten som har sina bon i merinofårens veck, vilket den för fåren smärtsamma mulesingåtgärden försöker förhindra, förekommer inte i Sydafrika, vilket gör att all sydafrikansk merinoull alltid är mulesingfri.

Merinoullgarnet som används i mössorna spins i Litauen och färgas i Italien. Efter detta anländer garnet till Finland till Yli-Ullava för att stickas, varefter mössorna tillverkas av stickningen.

Garnet som används i tubscarfarna spins i Rumänien. Stickningen sker i Finland i Orivesi och färgningen i Hämeenkyrö. Scarfarna sys sedan i Kangasala.

Merinoullgarnet som används i mössorna och tubscarfarna är inte bara mulesing-fri, utan också Öko-Tex® 100 standardiserad.